Zápis do 1. ročníku šk. roku 2017/2018

 

Termíny zápisu: 20.4. a 21.4.2017, vždy od 14.00 do 18.00 hodin

Den otevřených dveří: 11.4.2017 – 9.00 – 12.00 hodin

Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky: 11.4.2017 – 15.00 – 17.00 hodin

 

I letos probíhá zápis v městě Brně formou elektronické přihlášky, kterou získáte na zapisdozs.brno.cz/ 

(od 1. března)

 

K zápisu vezměte:

- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ

- rodný list dítěte

- svůj občanský průkaz

 

K zápisu se dostaví ty děti, které do konce srpna 2017 dovrší věku 6 let, tedy děti narozené

do 31.8.2011, samozřejmě i ročníky 2010, které měly odklad.

 

Pokud budete žádat o odklad, je třeba se co nejdříve objednat v PPP nebo SPC. Pro vyřízení odkladu potřebujete kromě žádosti o

odklad, také doporučení PPP nebo SPC a doporučení dětského pediatra nebo klinického psychologa.

O odklad povinné školní docházky lze požádat nejpozději v době zápisu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši školu e-mailem: 

zrs1st@zsarmenska.cz nebo na telefonním čísle 547211667.