Při ŠD

Do školní družiny mohou chodit žáci od 1. do 5. třídy.
Provoz školní družiny je ráno od 6.30 - do 8.00 a od 11.40 – do 17.00 hod. V současné době máme 7 oddělení. Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi . Denně je využívána tělocvična ŠD, velká herna ŠD a rozsáhlé bludiště s tabulemi, hracími kostkami a velkými polštáři, kde se děti mohou dokonale vydovádět.
 
Vzhledem k tomu, že děti navštěvují různé kroužky, ať již organizované přímo ŠD i  kroužky nabízené naší školou, podle času, který jim zbývá, se zaměřují pak ve svých odděleních na jednotlivé činnosti. Spolupracujeme také s  CVČ Lány – v projektu tzv. Poškolány, dále se Severkou.
 
V tomto školním roce je tématem  celo družinové hry „Olympiáda“. Každé oddělení plní úkoly dle možnosti věku. Během roku organizují společné akce, jako jsou Drakiáda, Vánoce, Velikonoce.
Několikrát do roka se v prostorách ŠD odehrávají divadelní představení.
Kroužky jsou určeny výhradně pro děti navštěvující školní družinu a jsou 
zdarma v rámci činnosti ŠD.

Kroužky zahajují činnost od 9.10. 2017.
Přihlášky do kroužků se mohou vyzvedávat u jednotlivých vychovatelů od
pondělí 2.10. 2017.
Přihlášku odevzdejte nejpozději do pátku 6.10. 2017.
 
 
DEN NÁZEV KDY PRO VEDOUCÍ
Pondělí Hlasová výchova 15.15 – 16.00 2.-5. ročník Uhlířová Eva
Sólový zpěv 16.00 – 16.45 2.-5.. ročník Uhlířová Eva
Doučování z matematina 15.15 – 16.00 3.-4. ročník Kunešová Petra
Míčové hry 15.15 – 16.00 2.-3. ročník Široká Zuzana
Úterý Flétna 15.15 – 16.00 1. ročník Nováková Irena
Dračí doupě – pro pokročilé 15.15 – 16.00 3.-5. ročník Gross Tomáš
Středa Tvořivé dílny 15.15 – 16.00 1. ročník Kunešová Petra

Dračí doupě – začátečníci

15.15 – 16.00 3.-5. ročník Gross Tomáš
Ufobal 16.00 – 16.45 3.-5. ročník Gross Tomáš
Čtvrtek Fantazírování – tvůrčí psaní 15.15 – 16.00 3.-5. ročník Gross Tomáš
Flétna 16.00 – 16.45 1. ročník Nováková Irena