První stupeň

Na 1. stupni je celkem 14 tříd. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (1. – 5. ročník) v kmenových třídách, které jsou vybaveny didaktickou technikou s různými výukovými programy. Cizí jazyk se vyučuje od třetího ročníku. Vyučovaným jazykem je na základě zjišťovaného zájmu žáků a rodičů angličtina. 
V 1. a 2. ročníku nabízíme žákům kroužek anglického jazyka, který vedou zkušení vyučující.  Žáci 5. ročníku mohou v rámci vyučování a hodin Tv trávit 3 hodiny týdně v plavání a ti, kteří jsou výbornými plavci, navštěvují zároveň Kometu Brno, kde se v plavání zdokonalují. Vzorně reprezentují naši školu v republikových i mezinárodních soutěžích. Pro žáky 4. a 5. ročníku organizujeme kurz bruslení. 
První stupeň školy je zapojen do programu Zdravé zuby, žáci se pravidelně účastní programu Dopravní výchova. Školní učivo je doplňováno výukovými programy CVČ Lány, Lužánky, DDM a preventivními programy pro žáky (besedy s policií, šikana, drogy). Účastníme se matematických olympiád, sportovních soutěží a dalších akcí. Žáci prvního stupně jezdí každoročně na zotavovací akce.
Každoročně pořádáme pro děti akci, kdy mohou trávit společný večer ve škole (vždy z pátku na sobotu) s vyučujícími – Noc s Andersenem. Čtou se pohádky, děti plní různé úkoly na pohádkové cestě, mohou si vybrat z různých dílen, kde spolu něco tvoří. Jde vždy o nezapomenutelný zážitek.
 
Spolupracujeme také s mateřskými školami v Bohunicích. Předškoláci z MŠ Pohádka zasednou několikrát do roka jako žáci do lavic, aby si vyzkoušeli, jaké to bude, až budou chodit do školy.
 
Během celého školního roku organizujeme návštěvy divadel, koncertů, muzeí i galerií. Na spodní chodbě pavilónu 1. stupně probíhají tématické výstavy dětských prací. Pořádáme pěvecké a literární soutěže.
 
Pro naše budoucí prvňáčky připravujeme každoročně zábavné dopoledne i odpoledne, kde si mohou spolu s rodiči blíže prohlédnout naši školu.
 
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Zachova 1. Součástí této spolupráce jsou i pravidelné návštěvy psychologa ve škole.
 

Na 1. stupni je celkem 14 tříd. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (1. – 5. ročník) v kmenových třídách, které jsou vybaveny didaktickou technikou s různými výukovými programy. Cizí jazyk se vyučuje od třetího ročníku. Vyučovaným jazykem je na základě zjišťovaného zájmu žáků a rodičů angličtina. 

V 1. a 2. ročníku nabízíme žákům kroužek anglického jazyka, který vedou zkušení vyučující.  Žáci 5. ročníku mohou v rámci vyučování a hodin Tv trávit 3 hodiny týdně v plavání a ti, kteří jsou výbornými plavci, navštěvují zároveň Kometu Brno, kde se v plavání zdokonalují. Vzorně reprezentují naši školu v republikových i mezinárodních soutěžích. Pro žáky 4. a 5. ročníku organizujeme kurz bruslení. 

První stupeň školy je zapojen do programu Zdravé zuby, žáci se pravidelně účastní programu Dopravní výchova. Školní učivo je doplňováno výukovými programy SVČ Lány, Lužánky a preventivními programy pro žáky (besedy s policií, šikana, drogy). Účastníme se matematických olympiád, sportovních soutěží a dalších akcí. Žáci prvního stupně jezdí každoročně na zotavovací akce.

Každoročně pořádáme pro děti akci, kdy mohou trávit společný večer ve škole (vždy z pátku na sobotu) s vyučujícími – Noc s Andersenem. Čtou se pohádky, děti plní různé úkoly na pohádkové cestě, mohou si vybrat z různých dílen, kde spolu něco tvoří. Jde vždy o nezapomenutelný zážitek.

 

Spolupracujeme také s mateřskými školami v Bohunicích. Předškoláci z MŠ Pohádka zasednou několikrát do roka jako žáci do lavic, aby si vyzkoušeli, jaké to bude, až budou chodit do školy.

 

Během celého školního roku organizujeme návštěvy divadel, koncertů, muzeí i galerií. Na spodní chodbě pavilónu 1. stupně probíhají tématické výstavy dětských prací. Pořádáme pěvecké a literární soutěže.

 

Pro naše budoucí prvňáčky připravujeme každoročně zábavné dopoledne i odpoledne, kde si mohou spolu s rodiči blíže prohlédnout naši školu.

 

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Zachova 1. Součástí této spolupráce jsou i pravidelné návštěvy psychologa ve škole.