Preventista sociálně patologických jevů

Mgr. Monika Komárková

 

Konzultační hodiny

PO 11.00 - 12.00 h

ČT 14.30 - 16.00 h

Konzultace možná VŽDY po předchozí telefonické domluvě.

 

Činnost školního metodika prevence

  • realizace preventivního programu školy
  • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
  • zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů
  • vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
  • spolupráce s třídními učiteli v prevenci výskytu sociálně patologických jevů na škole