Organizace školního roku

Třídní schůzky, pedagogická rada
19.11. pedagogická rady + třídní schůzky
7.1. hovorové hodiny
24.1. pedagogická rada - ZMĚNA (původně 21.1.)
8.4. pedagogická rady + třídní schůzky
3.6. hovorové hodiny
24.6. pedagogická rada
Prazdniny
24.12. - 2.1. vánoční prázdniny
1.2. pololetní prázdniny
11.2. - 15.2. jarní prázdniny
18.4. velikonoční prázdniny
Vysvědčení
31.1. pololetní vysvědčení
28.6. vysvědčení
Akce školy
23.11. Noc bez drog
29.3. Noc s Andersenem
25. - 26.4. Zápis do 1. ročníku