Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

20.04.2018 12:13

Zápis do 1. tříd bude probíhat ve dnech 19.4. 2018 a 20.4. 2018 vždy od 14.00 do 18.00.

 

Bližší informace o elektronické formě zápisu:

Před samotným zápisem je nutné vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, popř.žádost o odklad

na adrese: https://zapisdozs.brno.cz/

Vytištěnou žádost přineste k zápisu.

Další doklady:

OP zákonného zástupce dítěte

rodný list dítěte

V případě žádosti o odklad ještě:

doporučení z PPP nebo SPC a odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Během úterý 10.4. 2018 v době od 9.00 do 12.00 máte možnost navštívit naši školu k prohlídce.

Ve stejný den od 15.00 do 17.00 je pro předškoláky připraveno zábavné odpoledne, na které vás srdečně zveme.