Zápis do 1. ročníků

11.12.2014 09:23

Mgr. Alena Procházková

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne ve dnech:

  • 5.1. 2015 od 14.00 hod do 18.00 hod
  • 6.1. 2015 od 14.00 hod do 18.00 hod
Co sebou k zápisu: občanský průkaz, rodný list dítěte
 

V případě žádosti o odklad dítěte je třeba:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 
Zákonný zástupce může písemně požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a musí být podána nejpozději do 31.5.
 
Upozornění pro rodiče! Po předložení žádosti o odklad povinné školní docházky má škola 30 dnů na vystavení rozhodnutí o odkladu. Doporučujeme rodičům, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, aby se zavčas objednali v příslušném školském poradenském zařízení a mohli tento odklad vyřídit již rovnou u zápisu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zároveň Vás zveme dne 7.1. 2015 na Den otevřených dveří (9.00 – 12.00) a na zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky, které se koná také 7.1. 2015 v době od 15:00 do 17:00 hod. v budově naší školy.
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

V případě žádosti o odklad je třeba:

Zákonný zástupce může písemně požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a musí být podána nejpozději do 31.5.

Upozornění pro rodiče! Po předložení žádosti o odklad povinné školní docházky má škola 30 dnů na vystavení rozhodnutí o odkladu. Doporučujeme rodičům, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, aby se zavčas objednali v příslušném školském poradenském zařízení a mohli tento odklad vyřídit již rovnou u zápisu.

Den otevřených dveří

Zároveň Vás zveme dne 7.1. 2015 na Den otevřených dveří (9.00 – 12.00) a na zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky, které se koná také 7.1. 2015 v době od 15:00 do 17:00 hod. v budově naší školy.