Žáci z 3. A se učí „napříč Brnem“

23.10.2017 08:11

Projekt „Učíme se napříč Brnem“ vznikl na popud dvou brněnských učitelek 3. ročníku základních škol – ZŠ Novolíšeňská a ZŠ Arménská. Myšlenka se zrodila již před prázdninami, když se obě paní učitelky dozvěděly, že budou učit třetí třídu. Přišlo jim líto nevyužít možnosti spolupracovat s jinou základní školou – i když brněnskou, tak přece tak vzdálenou, v lecčem jinou a v lecčem stejnou.

Cíle projektu byly v celku jasné: seznámit žáky se systémem jiné brněnské školy, navázat kontakt s jinou, neznámou osobou a dlouhodobě s ní komunikovat, využívat vrstevnické učení. Poznat Brno jako celek a předat své zkušenosti a vědomosti o části Brna, ve kterém žijí, žákům ze školy na druhém konci města. Porovnat úroveň znalostí, dovedností a schopností dětí obou škol, motivovat žáky k usilovné a pravidelné přípravě, společně prožívat různé výukové a nevýukové aktivity a diskutovat o nich.

Celý projekt zahájila každá třída samostatně. Paní učitelka Mgr. Barbora Doležalová seznámila žáky se jménem projektu „Učíme se napříč Brnem“ a později i s myšlenkou projektu - spolupracovat se třídou 3. A ze základní školy Arménská. Žáci měli velké množství nápadů, jak tento projekt uchopit. První krok byl jasný – napsat dopis neznámému žákovi ze ZŠ Arménská. Podobná diskuse proběhla i na ZŠ Arménské před předáním dopisů. Paní učitelka Mgr. Irena Lidmilová přečetla všechny dopisy a podle popsaných zálib si žáci z Arménské vybrali svého korespondenta. Žáci z Arménské také napsali dopisy na Novolíšeňskou a přidali pozvánku k návštěvě jejich školy. Tím celý projekt odstartoval naplno.

Jaké aktivity žáci do projektu navrhli? Vědomostní soutěže, porovnávání testů a diktátů, dlouhodobé dopisování, společné výukové programy, návštěvy kulturních akcí, učení se o přírodě v přírodě, vytváření programů pro druhou třídu (besídky a sportovní akce), společný ozdravný pobyt.

První osobní setkání již proběhla. Žáci byli unešeni z rozdílů i stejných prvků školních budov, o těchto rozdílech diskutovali a porovnávali je především s vlastní školou. Navzájem se informovali o svých městských částech, o základních údajích školy, o svých pravidlech, o vybavení třídy a o systému fungování třídy. První velké překvapení pro žáky bylo zjištění, že během blokové výuky, která se jim zdála pouze zábavou, se toho hodně naučili. Během reflexe a sebereflexe si žáci uvědomili, že se naučili naplánovat tříhodinový program, spolupracovat při jeho řízení, vyhledat a prezentovat různé informace, zajistit prostředí a pomůcky k programu a komunikovat mezi sebou i s neznámými dětmi.

Pedagogická reflexe obou třídních učitelek je po prvních aktivitách velmi pozitivní. Již v tomto okamžiku jsou splněny některé z cílů projektu a můžeme se těšit, co dalšího nám projekt přinese.

Mgr. Irena Lidmilová a Mgr. Barbora Doležalová

ZŠ Brno, Arménská a ZŠ Brno, Novolíšeňská