Uklízeli jsme Bohunice

19.09.2016 09:23

V sobotu 17. září 2016 proběhla ve více jak 100 zemích světa akce
Clean Up the World. Milióny dobrovolníků se vydali do přírody uklízet
černé skládky a pohozené odpadky. Na Moravě v tento víkend čistili
školáci ze ZŠ Brno, Arménská v okolí školy hřiště a zelené plochy kolem
nich. Mezi dobrovolníky byl i pan ředitel Vladan Urbánek, který v sobotu
otevřel školu a pomohl, kromě jiného, připravit nářadí a náčiní na úklid.
Dalšími dobrovolníky byli žáci 5.A a 7.B i rodiče některých žáků. Akci
zorganizovaly paní učitelky Lidmilová a Šmerdová a monitorovala ji paní
Krulišová, kronikářka bohunické kroniky. Informace o všech akcích a
pomoci jsou na www.uklidmesvet.cz .
Brigádníci se sešli 17.9.2016 v 8:00 hodin před ZŠ Brno, Arménská
21. Rozdělili se na dvě skupiny. Brigádníci převzali ochranné pomůcky,
hrábě, lopaty i pytle na odpadky a byli poučeni o bezpečnostních rizicích.
Jedna skupina uklízela zelené plochy v okolí dětského hřiště na ulici
Moldavská v Bohunicích a druhá plochy kolem ramp. Celkem se
posbíralo asi 10 pytlů odpadu. Plasty jsme vytřídili a umístili do
kontejneru, který je umístěn ve škole. Ostatní pytle jsme umístili na
dohodnuté místo. Jejich svoz zabezpečil MÚ Brno -Bohunice. Úklid trval
asi dvě hodiny, proběhl bez problémů a v dobré náladě. Účastníci se již
nyní těší na další úklid plánovaný na duben 2017. Věříme, že se nám
podaří uklidit vše, co žáci objeví a že se nám podaří k úklidu získat více
brigádníků z Bohunic.

V Brně 17.9.2016 Mgr. Irena Lidmilová

Pokračuje také uklízecí soutěž Kraj, který prokoukl, ve které v počtech
úklidů prozatím vede Středočeský kraj, v závěsu je Jihomoravský se
silným Brnem.