Učíme se zachraňovat lidské životy

15.05.2015 08:46
Mgr. Yvona Vráblíková 
 
V rámci kampaně „ Oblékáme hada Edu“, které se naše ZŠ Arménská zúčastňuje již podruhé,
 
jsme měli v měsíci dubnu 2015 možnost využít nabídky Centra dopravního výzkumu v Brně-Líšni, 
 
který tuto celoevropskou soutěž zaštiťuje. Jednou z možností odměny za vynikající výsledky 
 
v podzimní kampani byla i osobní návštěva pracovníků CDV, kteří pro žáky připravili přednášku 
 
s názornou ukázkou 1. pomoci. Děti se dozvěděly mnoho užitečných informací, např. jak se zachovat 
 
v nebezpečné situaci, jak pomoci kamarádovi i to, jak správně poskytnout nezbytnou první pomoc a 
 
zatelefonovat na tísňová volání. Prakticky si vyzkoušely na figurínách konkrétní postupy poskytnutí 
 
základní pomoci včetně masáže srdce.
 
Této akce se zúčastnilo 150 žáků, kteří se zaujetím a velmi aktivně s instruktorkami z Centra 
 
dopravního výzkumu spolupracovali a kladli jim doplňující otázky k řešení konkrétních krizových 
 
situací. 
 
Věříme, že tato akce splnila svůj smysl a že naši žáci se budou umět správně zachovat v krizové situaci 
 
a tím přispět k záchraně zdraví, případně života.