Preventivní programy

08.03.2015 15:30

Mgr. Ivana Coufalová

Stalo se již tradicí, že využíváme spolupráci s různými organizacemi pořádající programy z oblasti prevence sociálně patologických jevů. V letošním školním roce to byl nový program Městské policie Brno, která ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, připravila pro žáky 3. tříd program Vandalismus. V poslední hodině tak žáci mohli usednout do vandaly zničeného a grafity pomalovaného autobusu.

Žáci 6. ročníku již tradičně vyslechli prezentaci týkající se kyberšikany. Rozšířili si také své vědomosti a poznatky na přednášce Mudr. Potriepčakové k prevenci vzniku a rozvoje závislosti na tabáku, kterou organizovala Fakultní nemocnice Brno.