OLYMPIÁDA DĚTÍ 1. STUPNĚ ZŠ MĚSTA BRNA V ATLETICE 3.-5. roč.

21.06.2016 11:18

Ve čtvrtek 16.6 na ZŠ Laštůvkova probíhal trojboj v atletice - 50m ,skok daleký, hod kriket.

míčkem , v těchto třech disciplínách závodil každý žák. Soutěže se zúčastnilo 19 brněnských

škol. Naši žáci se v této konkurenci neztratili a bojovali tak, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

Nejlépe se za jednotlivce umístil Z. Toman ze 4.A, který obsadil krásné 3. místo.

Výborně se za jednotlivce umístil na 6. místě D. Švancara ze 3.B a ze stejné třídy obsadila

7. místo N. Šindlerová. Z pátých ročníků se nejlépe umístil M. Zlatníček 11., A. Bařinová 14.

a G. Bendová 15. z 5.B. Za družstva se nejlépe umístil pátý ročník 5. místo, 4.roč. 10. místo ,

3. roč. 12. místo. Výborně ještě závodili T. Osvald 5.B, L.Jurečková, I.Baránková 4.B,

L. Lišková 3.B, M.Mitáš 4.C a M. Kalod 3.A. Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy.

 

 

Mgr. Vlasta Čapková