Noc bez drog

11.12.2018 09:35
Mgr. Jolana Hůrková, výchovná poradkyně

V pátek 23. listopadu proběhla na naší škole již tradiční Noc bez drog, kterou pořádáme v rámci prevence proti sociálně patologickým jevům. Letos jsme žákům nabídli devět přednášek na různá témata, takže si každý mohl vybrat, co ho nejvíc zajímá. S většinou organizací i jednotlivců spolupracujeme již několik let, avšak přivítali jsme i nové tváře: zástupce organizací Lotos a Renadi.

A jaké přednášky měli žáci na výběr? Organizace Lotos si připravila přednášku na téma Pít či nepít, organizace Renadi Drogy a hazard, lektorky z Ratolesti přiblížily téma Návykových látekO drogách a kriminalitě hovořila zástupkyně Policie ČR, s tím, jak probíhá Život ve vězení, žáky seznámil dlouholetý pracovník ve věznici. Nechyběla ani lékařská témata. MUDr. Havlíček měl zajímavou přednášku o Antikoncepci a těhotenství, zástupce organizace Anabell přiblížil žákům problematiku Poruch příjmu potravy, studenti Lékařské fakulty MU s deváťáky mluvili Seriózně o sexu. Jako každoročně nechyběla ani oblíbená přednáška Hasičů. Podle ankety, kterou provádíme jako zpětnou vazbu na tuto akci, se žákům všechny přednášky líbily. Výsledky této ankety jsme uveřejnili v podzimním čísle školního internetového časopisu Armix. Podívejte se!

Poté, co skončily přednášky, se děti rozutekly do dílen. Které z nich byly nejúspěšnější? Nejvíce bodů získala jako obvykle Diskotéka. Překvapivě druhou nejlépe oceněnou dílnou byla Stezka odvahy, protože byla hodně strašidelná a některé děti se opravdu bály, některé dokonce nenašly odvahu stezku projít. Další úspěšné dílny byly NealkoBar, Střelnice – Policie ČR, Čajovna, Věštírna, Deskové hry, Tělocvična s fotbálkem, Výroba ozdob z korálků, Tvořivá dílna s netradičními podpisy a Salón krásy.

Co říci na závěr? Dětem se Noc bez drog moc líbila a už se těší na příští rok. Poděkování patří všem učitelům, vychovatelům, asistentům a bývalým žákům za náročnou a vzornou organizaci celé akce, a také vedení školy za to, že nám umožnilo tuto oblíbenou akci uskutečnit.