Naše školní družina

08.03.2018 08:51

 

Jako každým rokem i v letošním školním roce hrajeme celodružinovou hru, kde se plní různé úkoly dle možnosti věku. Téma letošní je „Z pohádky do pohádky“. Toto téma je blízké dětem všech věkových kategorií. Plnění úkolů dává prostor  pro projevení dětské fantazie v oblasti tvořivosti, dramatičnosti, výtvarných projevů a vytváření dětských her ve světě fantazie.

Kromě úkolů spojených s tématem hry navštěvujeme výstavy spojené s pohádkovými postavami nebo hračkami. Rádi chodíme do knihovny, kde má pohádka také svoje místo.

Pohádkové postavy jsme našli i na družinovém dětském „Maškarním reji masek“, navštívil nás opravdový „Kouzelník“.

Během celého školního roku organizujeme i další společné akce: „Pěvecká soutěž, Taneční, Vánoce i Velikonoce“. Podzimní a jarní období nás láká k výletům do přírody.Jednotlivá oddělení si volí cíl podle věku a zájmu dětí, ať už jsou to kvetoucí koniklece, návštěva zvířátek v oboře nebo v ZOO, opékání špekáčků, návštěva hradu Veveří.

Pokud se chcete s akcemi podrobněji seznámit, v naší fotogalerii najdete více.