Naše děti se češtiny nebojí

28.05.2015 21:13

Mgr. Miroslava Šmerdová

 

A studánka, ta nikdy nelže,
protože každá lidská lež
v studánce malé utopí se,
i když je velká jako věž...

                                        Jan Skácel

Kdykoliv si čtu verše Jana Skácela, kochám se krásou slova a zároveň se dmu pýchou, že byl a navždy bude ten Honza Skácelů tady od nás, z Brna. Ze slavných literátů není jediný, kdo se zde narodil nebo tvořil, je jich celá řada – za zmínku určitě stojí Bohumil Hrabal, Milan Kundera, Ivan Blatný... Umělec musí mít talent a zároveň i štěstí, aby se potkal s těmi správnými lidmi a ocitl se na místě, kde se jeho talent rozvine. Již delší dobu se takové podnětné prostředí snažíme vytvořit na naší škole.

Příkladem je každoroční kulturní akce Noc s Andersenem. Kromě dětmi tolik oblíbeného přespání ve škole je součástí akce soutěž Od Andersena k Andersenovi, kde jsou odměněni nejpilnější čtenáři roku. Motivace dětí je obrovská, vždyť pizza pro vítěze prostě chutná nejlépe na světě – letos si ji odnesla Danielka Jedličková ze 3.A, která za rok přečetla 43 knížek! Gratulace míří i za Honzou Maňouškem z 3.B a Natálkou Lutonskou ze 4.A (36 knih), Markétkou Moravcovou a Adélkou Starou z 5.A (25 knih).

Naše děti nejen čtou, ale i samostatně tvoří. Do literární soutěže Spisovatel roku přispěli naši pracovití autoři rekordními 222 příspěvky z prózy i poezie. Nejlepší literární práce vždy odesíláme do celostátní soutěže Náš svět. Výtvory mladých spisovatelů z Arménské jsou ceněné, každoročně si některé z našich talentovaných dětí odnáší pomyslný pohár: naposledy to byly Nina Ocetková z 5.A, Natálka Dastychová ze 7.A a Iveta Cachová z 9.B.

Trendem doby je podpora čtenářské gramotnosti u dětí, kterou rozvíjíme i v naší škole. Přihlásili jsme se proto do soutěže Babylon, rozumíme si. Nejenže se školního kola ve svém volném čase zúčastnilo přes 30 dětí z 2. stupně, ale navíc si všichni čtyři postupující vybojovali krásná umístění v městském kole – 4. místo získal Filip Hladík z 6.B, 6. místo Míša Židková z 6.A a Martin Chlup ze 7.A, 9. místo Natálka Dastychová ze 7.A.

Rozvíjet v dětech cit pro krásný text našim žákům umožňuje recitační soutěž. Obrovskou radost nám udělal Ondra Potoček ze 7.A, jenž se v městském kole výše zmiňované soutěže umístil na 2. místě.

Jak se zdá, talentovaných dětí, objevených nebo prozatím skrytých, máme dost. Teď už jen budeme trpělivě čekat, zdali některé z nich vyroste třeba…třeba do dalšího Skácela...