Informace pro rodiče žáků 9. tříd .. PŘIJÍMAČKY

23.11.2015 12:14

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD 2015-2016

 • Žáci si mohou do 1. kola přijímacího řízení podat 2 přihlášky..

 • V lednu obdrží žáci ve škole přihlášky nebo si je můžou stáhnout z internetu

 • Obě přihlášky mohou být na stejnou školu, ale různé obory.

 • Na jedné přihlášce jsou uvedeny 2 školy. Přihlášky vyplňují jako kopie, na obou jsou SŠ ve stejném pořadí.

 • Jako 1. školu uveďte tu, o kterou má vaše dítě větší zájem.

 • ZŠ vyplní jméno a příjmení, dále zadní stranu přihlášek včetně razítka a podpisu ředitele školy. Zbývající údaje doplní rodiče.

 • Vyplněné, potvrzené a zkontrolované přihlášky třídním učitelem a výchovným poradcem, rodiče osobně odevzdají nebo doporučeným dopisem odešlou na vybrané střední školy. Pokud se jedná o školu, kde je nezbytný lékařský posudek, je třeba jej k přihlášce přiložit nebo přímo potvrdit na přihlášku.

 • Žáci musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 15. března, pokud se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu. K těmto termínům již musejí být přihlášky na SŠ, takže pokud je budete posílat poštou, je třeba mít časovou rezervu.

 • I v letošním školním roce bude probíhat na některých SŠ ověřování jednotných státních přijímacích zkoušek na maturitní obory. Jednotná státní přijímací zkouška je z českého jazyka a literatury a z matematiky. SŠ mohou mít SCIO test nebo svoje vlastní přijímací zkoušky.

 • Pro jednotné státní přijímací zkoušky je vypsán termín 15. 4. 2016 (čtyřleté obory), 18.4. 2016 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Náhradní termín je 13.5. 2016.

 • Pro konání běžných přijímacích zkoušek je navržen termín 22. 4. – 30. 4. 2016, ředitelé středních škol musí zveřejnit termíny zkoušek a jednotná kritéria přijímacího řízení do 31. ledna. Termín přijímacích zkoušek na školy s talentovou zkouškou proběhnou 2. -15. 1. 2016, přesný termín zkoušek a kritéria přijímacího řízení musí zveřejnit do 30. října. Termín přijímacích zkoušek je třeba na přihlášky vyplnit.

 • Pokud bude žák přijat na 2 školy najednou, vybere si jednu školu a na ni bude muset do 10 pracovních dní od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu. O zpětné vyžádání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou a to pouze v případě při přijetí na SŠ na odvolání. Zápisový lístek dostanou žáci v lednu na naší škole současně s přihláškami.

 • Pokud dítě není přijato v 1. kole na SŠ, rodiče si samostatně zajistí nové přihlášky. V dalších kolech si mohou žáci podat neomezený počet přihlášek.

 • 1. Kolo přijímacího řízení je ukončeno až po odvoláních. Odvolací lhůta je 3 dny po obržení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se píše řediteli SŠ. Je dobré vždy využít možnosti odvolat se.

 • Pokud má vaše dítě specifické poruchy učení a vy k přihlášce přiložíte zprávu z letošního školního roku, měla by škola, na kterou se žák hlásí, jeho poruchy zohlednit.

 • Veletrh středních škol se koná na brněnském výstavišti v pavilónu G1 a to

V pátek 20. 11. od 9.00 do 18.00 hod

V sobotu 21. 11. od 9.00 do 17.00 hod.

Webové stránky

Databáze škol: 

www.atlasskolstvi.cz

www. msmst.cz - stránky ministerstva školství

www.nuov.cz

www.stredniskoly.cz

www.infobsolvent.cz

www.jmskoly.cz portal.mpsv.cz

Informace ze světa práce: 

www.istp.cz

www.volbapovolani.cz

www.gwo.cz

www.job-tip.cz

Testy: 

www.ceskaskola.cz

www.scio.cz

www.zkousky-nanecisto.cz

www.az-smart.cz

www.zaskolou.cz

www.skolaonline.cz

S veškerými dotazy ohledně volby školy pro vaše děti, se můžete obrátit na p. učitelku Hůrkovou, výchovnou poradkyni naší školy

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Soukromé

Gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací

Střední škola umělecko manažerská – obor Multimediální tvorba

Střední odborné učiliště tradičních řemesel – Střední

 • design interiéru

 • uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

 • starožitník

 • umělecký kovář a zámečník, pasíř

 • umělecký truhlář a řezbář

 • vlásenkář a maskér

Státní

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Botanická – obor sportovní příprava

SPŠ Sokolská – obor – Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Střední škola umění a designu Husova (na všechny obory kromě textilnictví)

                SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy – uměleckořemeslné zpracování dřeva


Vzdělávací možnosti ve středních školách

 • žák se výborně učí a nemá představu o svém profesním zaměření, ať přemýšlí o gymnáziu

 • žák má slušný prospěch a nevylučuje možnost pokračovat ve studiu po střední škole – zvažujte některý ze 4 letých maturitních oborů zaměřených především na teoretickou přípravu

 • žák má slušný prospěch a je manuálně zručný(á), může si zvolit 4letý maturitní obor zaměřený více na praktickou přípravu

 • pokud žáka baví manuální práce a s prospěchem na tom není zrovna nejlépe – poohlédněte se po 3letém oboru zakončeným výučním listem

 • jestli nejde žákovi učení, může získat výuční list v některém z 2 nebo3 letých oborů zaměřených především na praktickou přípravu (POZOR! Po absolvování těchto oborů nemůže pokračovat v nástavbovém studiu)

 • i když zvládá žák školu s velkými obtížemi, ať se pokusí získat alespoň minimální střední vzdělání v praktické škole – studium je ukončeno závěrečnou zkouškou

 • žák chce uplatnit své nadání (hudba, zpěv, tanec), zkusí konzervatoř