Informace k akci

13.03.2017 14:00

 

Co je třeba udělat pro projekt, pokud jste se přihlásili.  

1.Třída (jedinec) vyhledává a uklízí vlastní místo na území Bohunic:
 - do 20.3.2017   je třeba zajistit:
         a) vyhledat místo s odpadky na území Bohunic, které chcete uklidit
                   (vycházka třídního kolektivu, typy od žáků i rodičů….)
          b) pořídit fotografii znečištění a předat fotografii do 5.A
                    (fotodokumentace – školní nástěnka)
          c) nahlásit do 5.A nebo paní učitelce Lidmilové adresu lokality, kterou hodláte uklízet

         d) nahlásit přesný termín plánovaného úklidu v týdnu 3.4.-7.4.2017
                  (den, čas)

          e) nahlásit přesný počet brigádníků a požadavky na pomůcky