BYSTRCKÝ KORFBALOVÝ TURNAJ na ZŠ Laštůvkova 22.6.2016

29.06.2016 10:50

V letošním roce jsme na prvním stupni hráli nový sport " KORFBAL". Celý rok hráli žáci mezi

sebou školní turnaj, třetí ročníky, 4.B se 4.C a páté třídy. Poté jsme nejdříve sehráli okrskový

turnaj se žáky ZŠ El. Přemyslovny a pak velký okresní turnaj v hale v Bohunicích, kde hráli

v různých kategoriích žáci z celého Brna a okolí. Konečně ještě teď v červnu jsem se zúčastnili

turnaje na venkovním travnatém hřišti v Bystrci na ZŠ Laštůvkova, za krásného slunečného

počasí turnaje o pohár starosty této městské části. Naším páťákům se podařilo obsadit výborné

třetí místo. Nejprve jsme prohráli se ZŠ Laštůvkva, potom jsme porazili ZŠ Vejrostova. V

semifinále jsme bohužel velice těsně prohráli se ZŠ J. Babáka, ale v boji o 3.místo jsme vyhráli

nad ZŠ Hamry. Získali jsme pohár , diplom a drobné ceny. Školu reprezentovali tito žáci -

A.Bařinová, G. Bendová, M. Dobešová, M.Adamíková, A.Joukl, T. Osvald,J. Kačeriak, D.Richter,

J. Svoboda, M. Zlatníček z 5.B, A.Jašek, P. Procházka, A. Kluková, Z. Zhořová, E. Honzová a 

K. Dohnalová z 5.A.Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Vlasta Čapková