Brno v pověstech

03.11.2017 11:53

UČÍME SE NAPŘÍČ BRNEM aneb BRNO V POVĚSTECH

Ve středu 25.10.2017 celá naše třída 3.A ze Základní školy v Brně na ulici Arménská šla na výukový program „Brno v pověstech“. Tento program byl jednou z plánovaných aktivit celoročního školního projektu „Učíme se napříč Brnem“.

Ze školy jsme odešli v 8:00 hodin a odjeli ze stanice Běloruská tramvají číslo 8. Na České jsme vystoupili o padesát minut déle. V tramvaji jsme se chovali slušně a bezpečně. Pět minut nám trvala cesta do parku k Janáčkovu divadlu. Zde jsme měli sraz s kamarády ze 3.A ze Základní školy Novolíšeňské.

Na začátku programu si každý našel kamaráda, se kterým si píše. Potom jsme se spojili do skupinek po šesti. V každé skupince tedy spolupracovaly děti z Arménské i Novolíšeňské. Pan průvodce nám do skupinek rozdal pracovní list a vyprávěl nám o době, kdy Brno bylo chráněno mohutnými hradbami. Po vyprávění jsme plnili první úkol. Do pracovního listu jsme měli vysvětlit, jak nebo z čeho vznikly názvy některých městských částí Brna. Dozvěděli jsme se, že Kohoutovice vznikly od kohouta, Husovice z husy, Lískovce a Líšeň z lísky, Řečkovice z řeky, Tuřany z tura, Černovice z černé, Bystrc z bystřiny a Komárov od komára. Název Bohunice byl na vysvětlení docela složitý, tak musíme zapátrat v kronikách a odborných knihách či na internetu.

 

 

 

Na druhou aktivitu jsme se přesunuli z parku ke gotickému kostelu sv. Jakuba. Zde jsme si vyslechli pověst o soutěžení českého a německého obyvatelstva Brna při stavbě svých kostelů Petrova (Češi) a Jakuba (Němci). V pověsti se vypráví o andílkovi s holou prdelkou, kterého jsme měli najít na fasádě kostela. A také jsme jej našli.

 

 

Dále jsme se přesunuli na náměstí Svobody na místo, kde dříve stával kostel sv. Mikuláše. Váže se k němu pověst o pokladu v podzemí. V podzemí je bludiště, kterým nikdo neprošel a duchové zemřelých hledačů pokladu se zjevují v noci na náměstí.

 

 

 

Ani u Nové radnice, kam jsme došli vzápětí, nám duchové nepřestali nahánět husí kůži. Nová radnice má dvě brány. Jedna je stále otevřená a druhá zavřená. Pověst praví, že mezi dnem a nocí vycházejí tou zavřenou branou do Brna duchové nepoctivých radních. Je to v budoucnu třeba blíže prozkoumat. Na Nové radnici jsme obdivovali studnu s plastikami vyjadřujícími dvanáct měsíců v roce a chrlič ve tvaru draka. Také jsme posvačili v malém zasedacím sále a pokračovali jsme na Starou radnici.

 

Na Staré radnici jsme si připomněli tři pověsti: o zradě některých radních Brna v husitských válkách, o kole, o drakovi. Skupinky soutěžících dostaly úkol, najít hlavu zkamenělého zrádce. Podařilo se to všem.

 

 

 

Potom museli třeťáci z Novolíšeňské odejít zpět do školy a my třeťáci z Arménské jsme pokračovali k Petrovu.

Pod katedrálou sv. Petra a Pavla jsme se zastavili u nejstarší gotické brány vedoucí k Petrovu. Prý umí splnit i ta nejtajnější přání, pokud pod ní projdete přesným, určitým způsobem. Některým z nás se určitě přání splní. Zábavné bylo také to, že si naši výuku v terénu fotily japonské turistky. Splnili jsme jejich přání a dovolili jsme jim, aby se vyfotily s naší třídou.

 

 

 

A byl tu konec výukového programu. Z Petrova jsme sestupovali dolů na zastávku Nové sady a jeli jsme tramvají osmičkou zpět do školy. Snad nás žádní duchové nepronásledovali. Program se nám velmi líbil, dozvěděli jsme se hodně o historii Brna. Zažili jsme legraci s kamarády z Novolíšeňské a těšíme se, až se opět budeme společně učit něco dalšího.

Žáci 3.A ZŠ Brno, Arménská 21.