Bezpečné chování na veřejnosti

31.10.2018 08:23
Na základě upozornění ze strany Policie ČR vám doporučujeme, abyste se svými dětmi probrali všechna možná rizika navazování kontaktu s cizími lidmi na veřejnosti.
V případě nutnosti kontaktujte prosím Policii ČR na telefonním čísle 974 626 481.
Rovněž i my jako základní škola jsme zajistili opětovné poučení žáků v této oblasti.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ