Vedení školy

ADRESA

Základní škola Brno, Arménská 21, p.o.

Arménská 21

625 00  Brno

TELEFON

kancelář školy 547 211 667
Školní jídelna 547 211 816
Školní družina 736 484 597

EMAILOVÉ KONTAKTY

Ředitel školy Mgr. Petr Holánek reditel@zsarmenska.cz
ZŘŠ pro 1. stupeň Mgr. Alena Procházková zrs1st@zsarmenska.cz
ZŘŠ pro 2. stupeň Mgr. Roman Juránek zrs2st@zsarmenska.cz
Výchovný poradce Mgr. Jolana Hůrková poradce@zsarmenska.cz
Preventista Mgr. Monika Komárková preventista@zsarmenska.cz
Ekonomka školy Ing. Jana Kyselová  ekonom@zsarmenska.cz 
Hospodářka školy Irena Vetchá hospodar@zsarmenska.cz
Školní jídelna Romana Badalová jidelna@zsarmenska.cz
ICTK správce Jakub Staněk ictk@zsarmenska.cz