Družina

Do školní družiny mohou chodit žáci od 1. do 5. třídy.
Provoz školní družiny je ráno od 6.30 - do 8.00 a od 11.40 – do 17.00 hod. V současné době máme 7 oddělení. Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi . Denně je využívána tělocvična ŠD, velká herna ŠD a rozsáhlé bludiště s tabulemi, hracími kostkami a velkými polštáři, kde se děti mohou dokonale vydovádět.
 
Vzhledem k tomu, že děti navštěvují různé kroužky, ať již organizované přímo ŠD i  kroužky nabízené naší školou, podle času, který jim zbývá, se zaměřují pak ve svých odděleních na jednotlivé činnosti. Spolupracujeme také s  CVČ Lány – v projektu tzv. Poškolány, dále se Severkou.
 
V tomto školním roce je tématem  celo družinové hry „Olympiáda“. Každé oddělení plní úkoly dle možnosti věku. Během roku organizují společné akce, jako jsou Drakiáda, Vánoce, Velikonoce.
Několikrát do roka se v prostorách ŠD odehrávají divadelní představení.
Do školní družiny mohou chodit žáci od 1. do 5. třídy.
Provoz školní družiny je ráno od 6.30 - do 8.00 a od 11.40 – do 17.00 hod. V současné době máme 7 oddělení. Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi . Denně je využívána tělocvična ŠD, velká herna ŠD a rozsáhlé bludiště s tabulemi, hracími kostkami a velkými polštáři, kde se děti mohou dokonale vydovádět.
 
Vzhledem k tomu, že děti navštěvují různé kroužky, ať již organizované přímo ŠD i  kroužky nabízené naší školou, podle času, který jim zbývá, se zaměřují pak ve svých odděleních na jednotlivé činnosti. Spolupracujeme také s  SVČ Lány – v projektu tzv. Poškolány, dále se Severkou.
 
V tomto školním roce je tématem  celo družinové hry „Olympiáda“. Každé oddělení plní úkoly dle možnosti věku. Během roku organizují společné akce, jako jsou Drakiáda, Vánoce, Velikonoce.
Několikrát do roka se v prostorách ŠD odehrávají divadelní představení.
 

ŠVP 

 

PROVOZNÍ DOBA

Od 6:30 - do začátku výuky
a potom od konce výuky - do 17:00

 

KONTAKT

tel. č. 736 484 597