Družina

Do školní družiny mohou chodit žáci od 1. do 5. třídy.
Provoz školní družiny je ráno od 6.30 - do 8.00 a od 11.40 – do 17.00 hod. V současné době máme 7 oddělení. Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi . Denně je využívána tělocvična ŠD, velká herna ŠD a rozsáhlé bludiště s tabulemi, hracími kostkami a velkými polštáři, kde se děti mohou dokonale vydovádět.
 
Vzhledem k tomu, že děti navštěvují různé kroužky, ať již organizované přímo ŠD i  kroužky nabízené naší školou, podle času, který jim zbývá, se zaměřují pak ve svých odděleních na jednotlivé činnosti. Spolupracujeme také s  CVČ Lány – v projektu tzv. Poškolány, dále se Severkou.
 
V tomto školním roce je tématem  celo družinové hry „Olympiáda“. Každé oddělení plní úkoly dle možnosti věku. Během roku organizují společné akce, jako jsou Drakiáda, Vánoce, Velikonoce.
Několikrát do roka se v prostorách ŠD odehrávají divadelní představení.

Školní družina je v provozu od 6.30 – do 8.00  a od 11.40 – do 17.00 hodin. Je v ní 7 oddělení. Volný čas dětí je naplněn během dne různými činnostmi. Vyřádit se mohou také v tělocvičně ŠD, k dispozici je také velká herna ŠD a rozsáhlé bludiště. Školní družinu navštěvují žáci od 1. do 5. třídy. Děti využívají možnosti navštěvovat  různé kroužky, které jsou organizované přímo v ŠD i kroužky nabízené naší školou. Podle času, který jim pak zbývá, , se ve svých oddělení věnují ostatním činnostem. Spolupracujeme s SVČ Lány – v projektu „Poškolány.“


Tento školní rok je tématem celodružinová hra „Z pohádky do pohádky“. Každý měsíc plní jednotlivá oddělení dle svých  možností zadané úkoly. Po celý rok organizují také společné akce, které jsou tematicky zaměřené. Několikrát do roka se v prostorách ŠD odehrávají divadelní představení.

 

ŠVP 

 

PROVOZNÍ DOBA

Od 6:30 - do začátku výuky
a potom od konce výuky - do 17:00

 

KONTAKT

tel. č. 736 484 597