Povolení pokračování v základním vzdělání

 
Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může na základě žádosti jeho zákonného zástupce pokračovat v základním vzdělávání po posouzení důvodů uvedených v žádosti a na základě dosavadních výsledků vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.
 
  •     § 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon