povolení pokračování v základním vzdělání žákovi se zdravotní postižením

 
Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku.
 
Jako přílohu žádosti přiložte doklad o druhu zdravotního postižení dítěte.
 
  •     § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon