Povolení opakování ročníku ze zdravotních důvodů

 
Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
 
  •     § 52 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon