Návod pro přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se můžete na adrese: aes.zsarmenska.cz. Klikněte na odkaz "Rodič". Pro přihlášení zadejte:
  •     Jméno uživatele: Jméno uživatele tvoří 6 znaků jména žáka (čtyři první písmena z příjmení a dvě první písmena z křestního jména). Vše psáno malým písmem bez mezer, háčků, čárek apod. U písmene "CH" se počítá každý znak zvlášť. Příklad: Hrochová Jana – jméno uživatele: hrocja. 
  •     Heslo: Heslo je jedinečné, slouží jako váš podpis. K heslu se chovejte jako k PINu u platební karty atd., nikomu ho nesdělujte a neukládejte v počítači, ke kterému má přístup někdo jiný než vy. Všichni uživatelé mají přednastaveno heslo, které tvoří kombinace číslic rodného čísla vašeho dítěte. Bližší informace o tomto hesle obdržíte prostřednictvím SMS nebo od třídního učitele. Toto přednastavené heslo doporučujeme neprodleně změnit. V případě, že heslo zapomenete, kontaktujte třídního učitele svého dítěte. Ten vám nastaví nové heslo, které si následně opět můžete změnit. Heslo můžete změnit zde: Nastavení -> Změnit heslo.