AES

Asynchronní E-learningový systém obsahuje mnoho modulů, které umožňují komunikaci mezi uživateli systému, získávání informací o průběhu vzdělávání žáků, získávání dalších důležitých informací, předávání dokumentů atd.
 
Při jakýchkoliv problémech se systémem kontaktujte třídního učitele.
 
DŮLEŽITÉ
Heslo: Heslo je jedinečné, slouží jako váš podpis. K heslu se chovejte jako k PINu u platební karty atd., nikomu ho nesdělujte a neukládejte v počítači, ke kterému má přístup někdo jiný než vy.
 
Pro komunikaci s učiteli využívejte výhradně systém AES.
 
V průběhu jednoho školního roku doporučujeme důležité zprávy nemazat. Tyto zprávy lze dohledat a mohou sloužit jako doklad o komunikaci a jeho obsahu.
 
klikni pro vstup